Τηλ. 6937327125 - 2641039364Καλέστε 9.00-21.00

Αποστολή

Bristot Company innovazione11

 

Αποστολή της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, η βελτίωση των υπηρεσιών της προς τον πελάτη καθώς και η συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς ώστε να συνεχίσει να πρωτοπορεί στον χώρο της και στην περιοχή της.

Γιατί σκοπός μας δεν είναι η απλή πώληση των προϊόντων , αλλά η διαρκής παρακολούθηση των πελατών μας. Η εξεύρεση λύσεων για αυτούς  ως άμεσος σύμβουλος – συνεργάτης .